Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met Fiona’s taarten KvK nummer: 57807493.
1.2 Door een bestelling te doen via internet of telefonisch gaat u een overeenkomst aan met Fiona’s Taarten en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Fiona’s taarten heeft het recht om de verkoop voorwaarden te wijzigen. Zie ook artikel 4. Alle goederen blijven eigendom van Fiona’s taarten tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden

Artikel 2 bestellen/reserveren
2.1 Bestellingen/reserveringen kunnen via de de website door het zenden van een e-mail bij contact worden geplaatst.
Al mijn prijzen zijn inclusief BTW.
Taarten dienen afgehaald te worden in Soesterberg, uitgezonderd van bruidstaarten afhaaltijd is 10.00 uur ’s morgens, mits in overleg een andere tijd.
2.2 Telefonisch bestellen/ reserveren:Fiona’s taarten is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct
doorgegeven gegevens.

Artikel 3 Bestellingen annuleren
3.1 Annuleren door opdrachtgever: Taartbestellingen kunnen tot 7 dagen van te voren schriftelijk geannuleerd worden tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
In geval van volledige betaling vooraf zal het bedrag terugbetaald worden  met mindering van 25% van het totaal bedrag voor de onkosten die er gemaakt zijn .
Zodra de voorbereidingen gestart zijn bent u in elk geval de aanbetaling kwijt de       voorbereidingen zullen daarom pas gestart worden wanneer de aanbetaling ontvangen is .
3.2 Annuleren door Fiona’s taarten:
Bij ziekte, familie omstandigheden, brand of andere overmacht wordt u zo snel als mogelijk geïnformeerd wanneer Fiona’s taarten de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u kijk ik of een collega in de regio de opdracht kan overnemen. Indien u vooruit heeft betaald zal de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld. Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen met Fiona’s taarten overschrijden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief  BTW tenzij anders vermeld.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulp materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Fiona’s taarten gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten verrekend zullen worden
4.3 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijs verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
4.4 Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen te annuleren
4.5 Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling
5.1 Contant betalen: U kunt u bestelling bij contante betaling uitsluitend op afspraak afhalen bij Fiona’s taarten. Fiona’s taarten beschikt niet over pin apparatuur. De goederen worden pas meegegeven nadat de betaling voldaan is.
5.2 Vooraf overmaken: U ontvangt de bank gegevens per mail of ik verwijs u door naar mijn site . U dient er voor te zorgen dat de betaling binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn op de rekening van Fiona’s taarten bijgeschreven is. of zoals ik bespreken per mail uiterlijk 10 dagen voor de datum van bestelling.

Artikel 6 Klachten
6.1 Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen kenbaar te maken. Fiona’s taarten is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen een stukje van het gebak te bewaren in een plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer om ter beoordeling aan Fiona’s taarten te overhandigen. Hiervoor wordt indien mogelijk binnen 24 uur met u een afspraak ingepland om langs te komen bij Fiona’s taarten Fiona’s taarten keert geen geld terug. Alleen in waardebon.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Fiona’s taarten sluit pertinent uit elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
7.2 Fiona’s taarten is nimmer verplicht tot vergoeding aan bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Alle geschillen uit een overeenkomst terzake het door Fiona’s taarten geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende zullen berecht worden door een bevoegde rechter.
8.2 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen

Artikel 10 Privacy
10.1 Fiona’s taarten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Ik garandeer dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die ik u vraag wordt gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zal ik uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ik verkoop uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Fiona’s taarten verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 10.1
Workshops , alle kennis en info die worden verschaft bij Fionas taarten dienen niet verder verteld te worden , wanneer er hobbymatig verder gebruik van word gemaakt is dat gedoogd’, mits binnen 1 jaar na het volgen van een workshop het voor commercieel  doeleinden word gebruikt , dient per verkoop  10% te worden afgedragen aan Fiona’s taarten

Vraag maar raak…

Heb je een vraag? Gebruik onderstaand formulier en ik zal zo spoedig mogelijk reageren…